Ämnesord Fartyg


Fartygsindex Resursen är på svenska

URL: http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/fartygsindex.htm
Alfabetisk förteckning över ca 1500 fartyg från svenska rederier och varv, från ångfartyg till moderna snabbfärjor. Varje fartyg presenteras med en eller flera vykortsbilder, faktauppgifter samt ev. information om försäljningar, namnbyten m.m.
Upphovsman: Mats Pilhem
Ämnesord: Fartyg

Prc

MarineTraffic.com Resursen är på svenska

URL: http://www.marinetraffic.com/
Sökbar databas med information om fartyg och fartygstrafik på all världens hav - i realtid. Man kan söka via kartan och se var olika fartyg befinner sig och genom att klicka på en fartygssymbol få fram fakta och bilder på fartyget ifråga. Man kan också söka via hamnar eller direkt på fartygsnamn. Webbplatsen finns tillgänglig på ett 15-tal språk.
Upphovsman: Department of Products & systems Design Engineering, University of the Aegean
Ämnesord: Sjöfart ; Fartyg

Prc

Sjöfartsverket Resursen är på svenska

URL: http://www.sjofartsverket.se/
Webbplats med fakta om bl.a. lotsning, farleder, isbrytning, hamnar, sjötrafik och sjöräddning. Under rubriken Sjöfart finns utförlig information om sjökortsdatabasen, förteckningar över sjökort, föreskrifter och allmänna råd i fulltext (pdf-filer).
Se även filmen Sjökort - för planering eller navigering!

Upphovsman: Sjöfartsverket
Ämnesord: Sjöfart ; Fartyg ; Sjösäkerhet ; Sjötransporter

Prc

Statsfartyg.se

URL: http://www.statsfartyg.se
Webbplats med information om statliga fartyg som tullkryssare, lotsbåtar, fyrskepp, isbrytare, kustbevakningsfartyg m.fl. Det finns en alfabetisk lista, där man kan få fram fakta om fartyget, var och när det byggdes, var det var stationerat och vad som hände med det efter avslutad tjänstgöring. 
Upphovsman: Patrik Nylin
Ämnesord: Fartyg ; Fartygsregister ; Sverige

Prc

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y