Ämnesord Fornlämningar


Kringla Resursen är på svenska

URL: http://www.kringla.nu/kringla/
En samordnad söktjänst där muséer och arkiv bidrar med information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Se anslutna institutioner. Vid sökning kan * användas för trunkering. Man kan också söka i karta, men endast en liten del av objekten i Kringla är försedda med koordinater för kartsök.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Kulturminnesvård ; Sverige ; Fornlämningar ; Kulturarv ; Arkiv ; Museer ; Kulturmiljöer

AcBgBgk

Fund og Fortidsminder

URL: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Landstäckande databas med fakta om över 180 000 arkeologiska fynd, fornminnen och kulturhistoriskt intressanta miljöer i Danmark. Utöver landbundna fynd och platser finns också upplysningar om skeppsvrak och andra marina fynd. Sök med hjälp av kartan eller använd sökformuläret för att hitta specifika fornminnestyper och lämningar från en viss tidsperiod.
Upphovsman: Kulturarvsstyrelsen
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Danmark

J

Gudar & Grave

URL: http://www.guderoggrave.dk/
Nationalmuseet har bland 13 000 danska bronsåldersfynd valt ut 450 representativa fynd som presenteras på webbplatsen. Här finns uppgifter om gravplatser, boplatser, föremål, hällristningar m.m. Välj mellan tre olika sökingångar: geografisk, anlaeg (anläggning) eller genstande (föremål). På den geografiska sökingången klickar man sig fram via en karta eller via ortnamn. En ordbok har utarbetats, som förklarar arkeologiska uttryck och begrepp i texterna. Även korta beskrivningar av föremål och anläggningar ingår.
Upphovsman: Nationalmuseet Danmark
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Bronsåldern ; Danmark

J

Kulturminnesök

URL: http://www.kulturminnesok.no/
Databas med fakta om cirka 115 000 kulturminnen i Norge. Kulturminnesskyddade byggnader, kulturmiljöer, kyrkor, arkeologiska fornlämningar med mera. Sök direkt i kartbilden och zooma in önskat område och klicka sedan på de olika kulturminnessymbolerna för mer information om kulturminnet. Det går också att göra fritextsökning och i avancerad sökning går det att avgränsa sökningen med kriterier som t ex kulturminnestyp, fylke, kommun och tidsperiod. Beskrivningarna av kulturminnena är ofta illustrerade.
Upphovsman: Riksantikvaren
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Kulturarv ; Kyrkor ; Norge ; Kulturmiljöer

J

FORNSÖK Resursen är på svenska

URL: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Databas med information om mer än 1, 7 miljoner fornlämningar på land och i vatten. Informationen är huvudsakligen hämtad från inventeringar och arkeologiska undersökningar. Här finns uppgifter om gravplatser, boplatser, hällristningar, vrak, förlisningsplatser m.m. Lämningar från äldsta stenålder fram till 1900-tal finns registrerade. Sökgränssnittet utgår från kartor och sjökort, är detaljerat och innehåller flera olika sökmöjligheter.
Se även filmen Om fornlämningar på land och i vatten!

Upphovsman: Riksantikvarieämbetet ; Statens maritima museer ; Sjöfartsverket
Ämnesord: Sverige ; Fornlämningar ; Marinarkeologi ; Vrak ; Historiska platser

JcPrc

Fornvännen Resursen är på svenska

URL: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378
I Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla ingår artiklar i pdf-format av årgångarna 1906-  av Fornvännen, tidskrift om antikvarisk forskning. Förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi och medeltidens konsthistoria är exempel på ämnesområden. Även debattartiklar och recensioner ingår. Använd sökrutan och markera "denna samling" för att söka material enbart ur Fornvännen. Även avancerad sökfunktion finns och det går också att bläddra i innehållet via decenniesidor och årgångssidor.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Konst ; Sverige

Jc

Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Resursen är på svenska

URL: http://samla.raa.se/xmlui/
Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv innehåller  Riksantikarieämbetets (RAÄ) digitala publikationer, arkeologiska rapporter från RAÄ:s arkeologiska uppdragsverksamhet från 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013. Det går att söka på hela innehållet och att ladda ner publikationerna. En digital version av tidskriften Fornvännen ingår också med artiklar i pdf-format från 1906 och framåt. Sök direkt i sökrutan eller välj någon av samlingarna och bläddra kronologiskt. 
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Konst ; Sverige

Jc

Vikingarnas landskap Resursen är på svenska

URL: http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
Geografiskt uppställd översikt över vikingatida fornlämningar i Sverige, huvudsakligen gravfält och runstenar men även medeltida kyrkor och medeltida texter. Man söker via en karta eller en förteckning över landskapen och får fram texter och ibland bilder och länkar till mer information.
Upphovsman: Sven Rosborn ; Fotevikens museum
Ämnesord: Arkeologi ; Historia ; Vikingar ; Vikingatiden ; Fornlämningar ; Sverige

JcKc

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y